onsdag 28 juni 2017

Saker som jag inte saknar och som hade sin tid, och var det ens nödvändigt

Nuförtiden tycks det vara så att semestrarna måste minutfyllas av aktiviteter, särskilt när det gäller varannanveckabarn. När vi hade uppväxande barn så fanns det besök hos mor- och farföräldrar och det var ju viktigt, denna samvaro och dessa vardagliga upplevelser hos dem. Men ävenså gjorde vi i den tiden då vi var en barnfamilj vissa rundresor och kanske fick vi något med oss.

Inga kommentarer: