fredag 10 februari 2017

Bloggnerven undrar

Ja och jag håller på att dammsuga och dammtorka och allt annat som behövs. Men pauser behövs också. Skriva lite blogg som tankarna under dammsugningen väcker. Så att: Min bloggnerv undrar nu om mitt liv definieras av att vara farmor och mormor. Det fanns en fas då jag gav allt in. Den känns nu förbigången. Barn är barn med sitt liv. Högst älskade och vi har bra kontakt och de ger mig stort stöd och förstående i mina svårigheter. Barnbarnen har god och älsklig kontakt med fammo, faffa, mommo och moffa. Och vi är väl i vissa mått viktiga för dem. Men de definierar inte vårt liv. När jag startade bloggen var farmorandet högt i kurs. Nu känner jag att min profilering borde få en annan tyngdpunkt. Funderar på detta.

Inga kommentarer: