lördag 15 oktober 2016

Poesi

Jag känner ofta och enligt denna del av dikt av Robert Frost The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.

Inga kommentarer: