fredag 19 augusti 2016

Att vara vem man är

Det är en svår fråga och en ständig tankenöt. Det går ju liksom inte att fläka ut sig åt alla håll. Så det är en viss yta hitåt och en andra ditåt, med samtidigt försök att vara så ärlig och bra person som möjligt.

Inga kommentarer: