onsdag 18 november 2015

Mitt livs höst

Ja den är jag ju inne på. Det känns också märkvärdigt att jag i min tillvaro för första gången har accepterat att det blir höst och att jag har njutit av dess faser. Förr har det varit ett stretande emot och hatahata hösten och vintern och ska det nu inte snart bli ljuva maj. Nu ser jag med tillförsikt fram emot både senhöst och vinter. Stretar inte andligen emot, ser fram emot, anpassar mig. Man lär så länge man lever.

Inga kommentarer: