torsdag 17 september 2015

Till alla dem som tycker att Facebook är onödigt tidsfördriv

Om jag har varit med om en fin händelse eller kanske banal händelse och någon från det som var en del av mitt tidigare liv skickar ett gillande eller en kommentar och jag i min tur får delar av dessa människors liv.

Hur värdefullt och givande är det inte. Det är som att ha fortsatt kontakt. Min egen tankevärld får insikt och utsikt.


Inga kommentarer: