måndag 15 september 2014

språk, språk, språk

Vi har haft ett fint veckoslut med måltider på trevliga ställen och med urhärliga personer.

På lördagen var det spanska hela vägen. På söndagen finska. Och hemma talar vi svenska sinsemellan och med barnen under våra Skype-sessioner. Utom engelska i bland med sonen om någon av flickorna är närvarande för de är närmast helt engelskpråkiga.

Finska gäller också i vår Lions-klubb Torrevieja Suomi. Och som president (som det heter i dessa krestsar) så skickar jag ut möteskallelser osv. och leder möten på finska. Med visst stöd av min man som har finska som modersmål.

Så ser min vardag ut. Det händer dock att jag glömmer något ord och måste fråga mitt språkgeni till man hur någon viss sak heter.

Man lär sig dock med tiden att formulera om så att budskapet ändå går fram. Det är några blixtsnabba kopplingar i hjärnan som sätter in. Man kan ju också kalla det fusk.

Inga kommentarer: