måndag 22 september 2014

Åsikter och funderingar, troligen inne på farligt område

Nu vill jag inte såra någon eller så. Tar inte heller ställning till dessa svåra ämnen, det är bara vissa reflexioner.

Vi talar t.ex. om abortfrågan. När man har valt ett visst yrke, ingår i det att man fungerar enligt lagar och föreskrifter. Om landet lagar t.ex. godkänner abort och man har blivit anställd inom sjukvården så är det som gäller. Om man har moraliska betänkligheter om detta så kan det kännas svårt, men vill man utöva sitt yrke inom ramarna eller inte?

Om jag får bli lite extrem -- får en banktjänsteperson vägra att genomföra en överföring till ett land som denna tjänsteman anser fungera omoraliskt?

Nu hävdar förstås någon att rätten till fosters liv och banköverföring inte har med varandra att göra, men om alla fungerar på känslor och övertygelse, varför ska vi då följa lagar.

Med detta inte sagt att jag respekterar övertygelser. Men för ett fungerande samhälle behövs det vissa regler.

Inga kommentarer: