måndag 9 september 2013

Larver och ekologiska sopor

Jag fick nyss en (antar jag lite ironisk och humoristisk och välmenande) kommentar om att det inte blev ekologiska sopor efter larverna i köket. Nej det blev det förvisso inte alls, inte alls faktiskt. Och det ger upphov till några funderingar.

T.ex. teori och praktik. Jag skulle vilja se en ekofantast med kökets tak och väggar fulla av larver som inte tar till de medel som står till buds i en det som känns som en hotande situation. Hur vet man att larverna inte medför något som exploderar till vadvetjag-koloni av vadvetjag. Det vill man ju inte ha i sitt kök. Eller annorstädes för den delen. Drar man det till ytterlighetstänkande så kan det ju t.o.m. medföra hälsofara t.ex. för barn och husdjur.

Vad väljer vi då?

Ohyra är ohyra och måste som sådan bekämpas. Vi kan väl ändå tacka utvecklingen för att vi inte mera använder DDT.

Tack till Kräma för kommentaren som sparkade i gång detta inlägg.

1 kommentar:

Kräma sa...

Tillika tyckte jag synd om dej när du jussom verka rädd för kritturen i take