fredag 9 november 2012

Home alone och lite flera tankar om genustänk

Ja har åkt till Madrid i diverse ärenden och jag har gott om tid att tänka och fundera och skriva.

Jag vill återkomma till det här ämnet angående genustänk och jämlikhet. Jag tror att de här två frågorna inte nödvändigtvis hör ihop, vilket många tycks anse. Dvs. klara könsroller och en klar könsidentitet är inga hinder för jämlikhet.

Det är en fråga om attityd.

Jag tänker på t.ex. något jag läste nyligen på min systerdotters blogg. Deras dotter har av sin pappa invigts i alla sorters "manliga göranden och sporter", som hon förvisso njuter av till fullo och kommer att göra det i framtiden. Ändå är hon ohemult och som jag har förstått det helt utan tvång och påverkan förtjust i många feminina saker och har en vilja att vara flickaktigt fin när det gäller. Och vari ligger konflikten här kan man fråga sig. Att ha en klar feminin identitet trots att man sysslar med "manliga sporter". Eller vad som helst annat för den delen.

Identitet en sak, sysslor en annan sak.

Att genusförstöra barn på dagis eller i skolan leder enligt min mening ingenvart. På sin höjd till stört identitetstänkande. Det samhälle som väntar dem är ändå till sin absoluta majoritet och i grunden könsuppdelat, så är det så bara. Och ska barnen förberedas för livet som det är eller som någon tror att det borde vara? Shocken kan bli stor och traumatiserande.

Vore det då inte bättre att använda krut på attitydfostran? På dagis, i skolan. Lära ut hur man respekterar, sköter konfliktlösning, hur man förstår, hur man kommunicerar.

Oavsett om det gäller förhållandet mellan man och kvinna eller mellan samma kön. Eller mellan vemsomhelst. Eller i samhället i stort.

Respektera, kompromissa, förstå, integritet.


Inga kommentarer: