torsdag 22 mars 2012

Ickefrågor, onödigheter och fullständigt meningslösa problem

Ju längre man lever, desto mera ser man och har sett och desto mera förundrar man sig och ojar med ögonen. Bland annat detta att saker inte får kallas med sina namn. Beteckningar som i sig inte är en skymf, utan en beskrivning och den här "politiska korrektheten"  närmar sig och överträder löjets gränser.

En nyhet för dagen har varit stora rubriker i svenska tidningar för att man i skolundervisningen i engelska använt ordet neger som exempel på böjningsmönster i engelskan. Stora rubriker, intervjuer med rektor, skamfyllda kommentarer och beklaganden.

Ja det är ju sådanahär problem som vårt samhälle står och faller på ....

I min mening är ordet neger en helt saklig beteckning på människor med mörk/svart hudfärg och vissa bestämda särdrag. Man kunde kanske tänka sig att använda afrikansk, men det är heller inte rätt, i Sydafrika finns det många vita människor och i norra Afrika finns det marockaner och andra som förvisso har mörkare hudfärg men de är inte negrer, de är något annat. De kanske kallas enligt sin nationalitet. Men negrer bor det i flera länder och ser ut att tillhöra mer eller samma ras eller "grupp med särdrag" så är det väl lämpligt att kalla dem t.ex. negrer. Vad är det för fel med det? De är dessutom vackra människor med en underbar hudfärg. Tänk på alla bleka och blemmiga nordbor.

Jag är förvisso medveten om att ordet neger har använts i nedlåtande sammanhang, men på samma sätt används t.ex. uttrycket "medelålders vit man" som hatuttryck, likaså "kärring" och ännu mer "klimakteriekärring". Jag har inte sett en enda artikel där användningen av t.ex. "kärring" har ifrågasatts. Ändå kan man väl påstå att både "kärring" och "klimakteriekärring" helt klart nedsättande uttryck, medan jag fortfarande tycker att "neger" inte är det.

Vi är så omgivna av eufemismer att snart vågar man inte säga "pojke" eller "flicka" utan att anklagas för könsdiskriminering.

1 kommentar:

Kräma sa...

Janåmenvisst!