fredag 15 juli 2011

Saker man inte tänker på

Jag var för att sköta ett notarieärende, en fullmakt,  i dag. Inte för mig själv eller för oss, utan som tolk. Jag gör det i bland, om än sällan.

I det här rättssystemet sköts allt, ja praktiskt taget allt via notarius publicus. Som kollar att alla dokument stämmer, att de stämmer sinsemellan, att alla utdrag ur registren med alla siffror och positionsbestämningar för t.ex. en läghenhet stämmer och är helt färska.

Det helt enkelt går inte att fixa lagfart hos en notarie om allt inte stämmer. Så vi använde en hel del tid på att reda ut ett fel utskickat papper från landregistret och införlivandet av möjlighet till lån på fastigheten för köparna för det hade de inte tänkt på för i Sverige går man inte till notarie för ett hypotekslån. Det gör man här.

Det här med att tänka utanför den invanda boxen är svårt.

Och inte att jag, som ändå har lite övning, klarar av det alla gånger. Det finns helt enkelt så mycket i olika livssituationer och miljöer som man bara inte har kommit att tänka på.

Som att t.ex. vilka fixitrix en blind behöver för att klara av sin tillvaro.

Det är ju inte något jag går och tänker på varje dag, för att säga det så.  Men så plötsligt kommer ett liknande exempel emot och man börjar fundera.

Inga kommentarer: