söndag 5 juni 2011

Världens bästa lagar och avtal

Nästan för varje uppdrag jag översätter så måste jag sätta mig in i en ny värld.

Jag må så få referensdokument, översättningsminnen och alla sorters stödmaterial, men det blir ändå att sätta sig in i ett visst smalt område eller försöka förstå större sammanhang som styr texten.

Det ger mig inblick och utblick och leder till vissa tankar och insikter.

När jag jobbar på ett avtal mellan någon republik i Tjotaheiti och ett övergripande europeiskt organ angående hållbart skogsbruk med en massa detaljer så tänker jag på de lokala situationerna och de sedelbuntar som byter ägare för att någon myndighet ska godkänna ett ifyllt formulär.

Jamen så är det bara.

Inga kommentarer: