torsdag 24 mars 2011

Rapport från terrängen

Vi hade en liten jordbävning i går. Styrka 3,1. Det mullrade och dånade och huset svajade och skakade under några sekunder medan jag satt vid datorn som vanligt.

Vi har enligt uppgift i genomsnitt cirka 60 jordbävningar per år. De flesta märker man inte. Den vi hade i går lär ska ha varit mycket välkommen, för det har sedan januari inte förekommit något skalv på minst 3. Och dessa skalv är bra för de frigör energi som annars skulle samlas och då kunde det bli värre.

Och värre var det den 21 mars år 1829. En större jordbävning åstadkom stor förstörelse här i trakten. Många byar och städer måste byggas upp från grunden. Och då infördes nyheter i stadsplaneringen, bl.a. rektangulärt gatunät.

Så varje gång det mullrar och skakar får man ju vara nöjd. Fast lite hjärtat i halsgropen är det också.

Inga kommentarer: