tisdag 6 juli 2010

last words denna julitisdag

När det är sommar och för varma nätter ute ställer vi AC:n på 22 grader och sover sött under våra täcken och det enda som kanske stör oss är Gilbert-kattens krav på uppmärksamhet eller andra känsloyttringar som en 15-årig siames kan tänkas komma med på nätterna.

Hur många inlägg har jag skrivit i kväll? Kring hundratusen eller så. Fotbollsänka, köränka, whathaveyouänka det är vad jag är.

Inga kommentarer: