tisdag 18 maj 2010

Om att återupptäcka barndom

För fram till cirka sex år sedan fanns det varken Big Sister eller Little Miss i tillvaron. Big Sister fanns förstås först, och min roll som trevande plastfarmor gled in småningom efterhand som sonens förhållande med La Nuera blev stadigare.

Före det fanns det några år med utflugna barn och småbarnstiden låg en generation bakåt i tiden.

Man hade glömt det här med barndom.

Alltså den fascination som Big Sister förde med sig när hon kom in och öppnade dörren till den tillvarons värld.

Nytt och bekant på samma gång. 

Inga kommentarer: