tisdag 4 maj 2010

Not träd, it's tree

Little Miss kan uttrycka det mesta hon vill på engelska (hemmaspråk) och till stor del på spanska (dagis). Hon har ett imponerande ordförråd på dessa språk.

Det har hon väl lite på svenska också. Vi (mest jag) har henne ett par halva dagar i veckan och jag försöker babbla på svenska bäst jag kan och hon säger flera ord på svenska och hon förstår det mesta. 

Det uppstår dock situationer. 

T.ex. om vi står ute på balkongen och hon pekar på träden på gatan och säger tree, så säger jag träd. Not träd, säger hon, tree. Jag pekar på mig själv och konstaterar att Fammo säger träd.

Sen igen, t.ex. när hon äter och vill ha mera av något så pekar hon uppfordrande och säger more, och jag frågar vill du ha mera ärter, och hon upprepar utan invändningar mera ärter.

Jessus, vilka universitetskurser borde man ha gått för att klara snyggt av detta och inte ge henne störningar eller så. 

Inga kommentarer: