söndag 21 mars 2010

Do you speak Spanish?

Jag har märkt att när jag av olika orsaker hamnar ihop med härboende britter som jag inte direkt känner, och det förs en en artig och allmän konversation, så kommer det nästan ofelbart in på frågan om huruvida jag pratar spanska.

Och därefter kommer ursäkterna och hur man nog försöker gå på kurser men då det är så svårt och verben är så svåra och ... 

Som parentes må konstateras att britternasa uttal av spanska i regel är precis lika uselt som spanjorernas uttal i regel är av engelska. Det är sällsynt ett de möts i en diskussion där nyanser skulle uppfattas. Det är nog mest artiga leenden och goddag yxskaft.

Ja, jag förklarar för alla som vill lyssna att det är till stor nytta att se på spansk teve, ens väderleksrapporten och nyheterna även om man i början inte förstår allt, det är även till stor nytta att läsa spanska s.k. skvallertidningar för de har för det första ett tämligen begränsat språkbruk och det det finns förklarande bilder och för det andra så är det bra att känna till vilka personer gemene spanjor känner till och följer med och det ger insyn i hur det här samhället tycker och tänker åtminstone på gemene mans nivå.

Att läsa dagstidningarnas opinioner, kolumner och ledarsidor är överkurs men aldrig fel det heller. Läsa böcker på spanska, börja fast med Agatha Christies deckare. Genom dem lärde jag mig i tiden bl.a. vad gift och hovmästare heter på spanska.

C'mon. Det är inte omöjligt. Ett steg i sänder.