måndag 25 januari 2010

The Brittish Cut

Jag kanske nämnde om att Little Miss får en klassisk brittisk uppfostran på mödernet. I vilken ingår sorry hit och sorry dit. 

Det kan inte finnas något folkslag, utom då japaner eller så, som ursäktar sig så mycket hela tiden.

För en tid sedan, det var väl jultiden och lite före det, körde Little Miss med en stil som helt klart gick ut på att när hon gjorde något (mindre bra) så anklagade hon omedelbart den som råkade befinna sig närmast. T.ex. slå sönder ett uppbyggt torn och strax därefter peka högt och anklagande på Fammooo!!!

Numera är stilen den att när klossarna inte hålls ihop så pekar hon på sig själv och säger "My fault, my fault" och "Sorry, sorry, sorry". 

Hon är inte underkuvad, hon är ett synnerligen älskat och respekterat barn som får en massa kärlek från alla håll. Hon säger sina Sorryn med all naturlighet i världen.

Inga kommentarer: