fredag 4 december 2009

Fenolftalein

Efter morgonrutinerna inledde jag min arbetsdag med ett extremt absorberande uppdrag. Det tar mig helt.

Efter att ha nästan spänt sönder musklerna mellan axlarna av frustration över att inte hitta rätt väg till lösning av hur jag ska hantera det hela så kom "ja men så här måste jag ju göra" och så har jag varit så helt ifångatagen att jag nästan glömde äta och nästan inte ville sluta trots att det blev sent.

Det handlar om att kontrolläsa en text (översättning) om kemiska analysmetoder och det finns så mycket som tar mig tillbaka till way back then och så mycket jag märker att jag bara helt enkelt vet och kan (och kan bekräfta med Google).

Jag har gjort alla dessa laborationer. 

Hur många reagerar på att det inte heter fenolftalin utan fenolftalein?

I am the best! 

Inga kommentarer: