torsdag 4 juni 2009

Entropi, ett av mina favoritämnen

Helt vardagligt och vetenskapligt så betyder entropi oordning.

ALLA processer som i denna världen sker utan input av energi går i en riktning där entropin ökar.

Entropi är i vardagslag sannolikheten för att ett ting inte placeras på sin rätta plats, t.ex. ett klädesplagg på rätt plats i garderoben (kräver input av energi) jämfört med var det råkar kännas bekvämast.

Samma gäller för alla sorts processer. Det faktum att järn rostar beror på att rent järn ( i vilket en massa energi har satts in) har en ofördelaktigare entropinivå än den ursprungliga (naturliga) formen för järn, som är i oxidform.

Enligt termodynamikens första huvudsats kan energi varken bildas eller förstöras, enligt termodynamikens andra huvudsats är endast sådana spontana processer och förändringar möjliga som ökar den totala oordningen (entropin).

Det finns alltså inga spontana förändringar inom ett visst balansområde som inte skulle innebära en ökning av entropin (oordningen). 

NU HAR ENTROPIN ÖKAT HOS OSS I DEN GRAD ATT VI MÅSTE STÄDA. Icke-spontant utan påtvingat. Energikrävande

1 kommentar:

Tyko Brae (exgen. NB) sa...

Nu återstår bara att definirea spontanitet - och städa, föståss.
Lycka till!