söndag 24 maj 2009

Nattens Dagblad

Det är inte att förvänta sig att vem som helst svenskaläsande person i denna världen förstår vad det handlar om.

Nattens dagblad  ges ut av Gamlakarleby Manskör och för att till fullo njuta av bladets finesser måste man ha minst grundäggande kunskaper i traktens dialekt (grundsprååtji).

Cruel Facts of LIfe

Inga kommentarer: