onsdag 6 maj 2009

Häst och kärra på Databahn

Vi byter alltså operatör och är i en dryg vecka utan bredband hemma.

Som övergångslösning har vi ett 56K-modem.  Det ger oss i alla fall internet, om än det kräver en del tålamod.

Det är i alla fall snabbare än när jag för första gången använde en modemförbindelse. Det var cirka 1983. Jag hade bytt plats från teknisk redaktör för modemhandböcker till utvecklingsingenjör på kretskortsfabriken. 

(Senare övergick jag till översätteri, men det är en annan historia.)

Det var på dåtida Nokia Electronics i Esbo i Finland och modemet var kopplat till ett internt nätverk. Hastigheten var om jag minns rätt 300 byte/s.

DET var långsamt.

UPPDATERING: Installatörerna kom efter en dag, i stället för efter en vecka som ursprungligen meddelades.

Inga kommentarer: