måndag 6 april 2009

I love my life here but...

Vi fungerar sedan lång tid tillbaka inom ett företag registrerat i Spanien.

Utöver att se till att det kommer in pengar måste vi sköta lagstiftad kvittohantering via vår revisor, which is fine. Följa regler, fungera korrekt, no problem.

Men sedan socialistregeringens oväntade intåg 2004 så är vi ständigt utsatta för skattemyndigheternas trakasserier. Jag är as such inte ute efter att diskriminera politiska inriktningar, men vi har känt hur fakta har spöat våra ryggskinn.

Inte bara måste vi (som alla andra företag) få ett intyg från skattemyndigheten som ska bifogas varje gång vi skickar in en faktura och som intygar att vi är up to date med alla våra skatter. Detta har sänkt många små företag som har missat någon inbetalning och nu inte ens kan få få betalt får utestående fakturor för att rätta till situationen. Once you're there, you're there and there is no way out.

Och precis just nu kämpar vi med att skattemyndigheten anser att vi har införskaffat "någon produkt" i Finland, när det efter våra efterforskningar visar sig att det handlar om inköp av en tjänst. Bevis finns och det reder väl upp sig. Men det finns vitehotad deadline och det är ett extra besvär, extra stress. 

Det vansinniga är dessutom att i dessa tider av fri rörelse för varor och tjänster så måste vi i egenskap av spanskt företag varje gång vi vill anskaffa en produkt utanför Spanien, t.ex. en dator i Sverige eller Finland som har tangentbord som passar oss, en ordbok, whatehavyou för produkt som vi behöver för vår verksamhet med nordiska länder, måste anmäla oss till något register "för anskaffning av produkter inom EU". Att anmäla sig och avanmäla sig kostar både pengar och resurser. Om vi reser till Norden och märker att "heyyy, det här vore bra för oss" nixnax, utan på förhand beställt tillstånd så går det inte.

Lever vi i nutiden or what? Vi jobbar oregelbundet, utanför alla sorters fackavtal, vi kämpar för att upprätthålla vår försörjning. Vi är inte berättigade till bonusar, nödhjälp eller annat. Som bankerna eller så. Miljarder hit och miljarder dit för att någon har missat poängen.

Man blir så ledsen

Men man har inget val.

Inga kommentarer: