fredag 1 augusti 2008

... och tacksamhet

också.

Förstå mig inte fel, jag har haft och kommer förhoppningsvis att ha viktiga upplevelser med min familj Up There. Jag bara inte får upp de där speciella vibbarna för omgivningen. De som jag får annorstädes.

Detta resonerande tar mig nu förstås bort från själva innehållet. Essensen som fanns och finns. Utöver bröllop fanns intensivt umgänge med min mor, bli närmare bekant med hur hon lever och har det, prata om kvällarna, höra hennes tankar och historier, se hennes dagliga miljö.

Hon är snart 87 och i superbra skick. Alla på Hemmet är det inte.

Man undrar över hur gammal det lönar sig att bli.

En sak är dock säker:

Om och när vi når så långt, är det Jämställdhet 2.0 som gäller. Kvinna eller man, högst eller lägst i organisationen, med familj eller utan familj, rik eller fattig. Vi blir gamla, vi blir beroende, vi behöver hjälp, vi kanske behöver rullator, kanske rullstol, kanske haklapp, kanske matning.

Är livet då förbi eller är det inte?

Inga kommentarer: